ESPAÑOL sin cenZura                                                         
Baba Jaga A1-B2

   Ćwiczenia gramatyczno-tekstowe z kluczem

Drodzy Uczniowie, podręcznik Baba Jaga enseña español, zbiór ćwiczeń gramatyczno-tekstowych przeznaczony jest głównie do samodzielnej pracy w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę w trakcie nauki języka hiszpańskiego. Z teorią potrzebą do korzystania z podręcznika można zapoznać się w moich pozostałych publikacjach, czyli w Doñii Purificación (podręczniku dla początkujących z serii Para Adultos) lub Escándalo verbal (podręczniku do teorii czasów przeszłych z tekstami i ćwiczeniami z serii Para Adultos), Por qué no (podręczniku dla średniozaawansowanych z płytą DVD), czy też w ABC de subjuntivo (podręczniku do teorii trybu subjuntivo z tekstami i ćwiczeniami z serii Para Adultos).

Baba Jaga enseña español – podobnie jak wszystkie inne podręczniki z cyklu Para Adultos – to taka „niegrzeczna” książka, w której odnaleźć można wszystko to, czego na pewno nie znajdziemy w standardowych opracowaniach. Nie ma w niej bowiem żadnego tabu, a tzw. „poprawność polityczna” i szablonowe teksty są tu w zasadzie na wagę złota.
ta DVD 

+
Cały
pakiet
39,99 zł  

Paquete    TRES en UNO

238 stron 
w kolorze,
książka PDF
   

           brak                        nagrań mp3
Klucz
do zadań i ćwiczeń
(osobna książka PDF)

Zawartość podręcznika 

Podział podręcznika

Ksiażka podzielona jest na trzy części, według poziomów językowych ujętych w Eu-ropejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Tutaj są to: A1/A2 (część pierw-sza), A2/B1 (część druga) oraz B1/B2 (część trzecia).


Zawartość części podręcznika


Każda część zawiera kilkadziesiąt zadań gramatycznych, leksykalnych lub tekstowych. Czym wyższy poziom, tym więcej w nim tzw. pracy z tekstem, zaś czym niższy – tym więcej prostych ćwiczeń gramatycznych. 

Podział na zadania gramatyczne, leksykalne i tekstowe zaznaczony został odpo-wiednim kolorem w obszernym spisie treści, co pozwala uczącemu się wybrać inte-resujące go zadanie.

Baba Jaga enseña español adresowana jest z założenia do osób pełnoletnich i – z uwagi na kontrowersyjną zawartość – nie powinna być używana na lekcjach pro-wadzonych w szkołach, nad którymi nadzór sprawuje MEN. 

Do książki dołączony jest dodatek z kluczem do zadań.

Przetestujmy podręcznik

    Posłuchajcie, jak brzmią      nagrania.

     Uwaga: ćwiczenia na razie         nie zawierają nagrań MP3.
Zobaczmy, jak wygląda podręcznik wewnątrz.

Pobierz darmowy fragment.
Zobaczmy, jak wygląda klucz wewnątrz.

Pobierz darmowy fragment.

Składam  zamówienie

Jeśli pragną Państwo złożyć zamówienie na podręcznik, uprzejmie proszę o wpisanie danych w formularzy. W polu WIADOMOŚĆ proszę wpisać tytuł e-booka. W mailu zwrotnym otrzymają Państwo dane do przelewu wraz z numerem do kontaktu telefonicznego, pod który można również zadzwonić do mnie jeszcze przed dokonaniem płatności.

Po zaksięgowaniu przelewu otrzymają Państwo pliki PDF z e-bookiem i kluczem do zadań oraz pakiet plików MP3 ze ścieżkami dźwiękowymi.

Pliki PDF są personalizowane, każdy Klient otrzyma plik z indywidualnym hasłem dostępu.

Pliki są również dodatkowo zabezpieczone przed nielegalnym ich rozpowszechnianiem, co może skutkować dłuższym uruchamianiem się pliku w niektórych aplikacjach do czytania PDF-ów.
ta DVD 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *

Sprzedaż testowa przedpremierowa


49,99 zł

Promocja przedpremierowa:
39,99 zł

za wszystkie 
trzy części


Uwaga:
sprzedaż przedpremierowa 
jest ograniczona


Premiera książki
2021!
n
Kreator stron www - szybka strona internetowa